Autonomní požární hlásiče

download

Požární hlásič je zařízení, která reaguje předáním poplachové informace reagující na průvodní jevy hoření. Generování poplachové informace může být iniciováno buď manuálně - osobou která zjistí vznik požáru, nebo automaticky - jako výsledek technického vyhodnocení jevů, provázejících vznik požáru. Umístění a typ hlásiče se řídí odpovídajícími normami a předpisy konkrétního výrobce.

 

hl1 hl2
© 2011 created by websession.cz