Dokumentace PO

Školení

Školení v oblasti požární ochrany včetně vydání osvědčení libovolného počtu účastníků.

Požární dokumentace

Vypracování požární dokumentace, dle Zákona ČNR č. 133/1985 Sb. O požární ochraně a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR o požární ochraně a z ČSN 73 0873., např. požárně technická zpráva, posouzení požárních nebezpečí atd. Tyto dokumenty jsou konzultovány s příslušnou správou Hasičského záchranného sboru.

Preventivní kontroly

Požární preventivní kontroly. Zajistíme provedení odborných preventivních kontrol, včetně zápisu a návrhu opatření.

© 2011 created by websession.cz